L’inici del seu futur laboral. 

Des de l’any 2015, Escola Cultura Pràctica ofereix als seus estudiants la possibilitat de continuar formant-se també a batxillerat. Valorem amb els alumnes quina de les quatre branques que ofereix l’escola s’ajusta més a ells segons els seus gustos i aptituds: social, humanístic, científic o tecnològic.

Els nostres grups no superen mai els 24 alumnes i aquest tamany reduït fa possible l’atenció personalitzada als estudiants, d’aquesta manera el professorat manté un diàleg constant amb cadascun dels alumnes per garantir l’assoliment dels seus objectius i preparar-los per l’entrada al grau universitari o cicle superior amb qualificacions d’excel·lència.

Factors diferencials

Compromís

Seguint els valors bàsics del projecte ARC (apreciació, resiliència i convivència) els alumnes de batxillerat dels itineraris social i humanístic són impulsats per generar treballs de recerca amb una base social i solidària.

Seguiment

Utilitzem un sistema informàtic que contacta directament amb les famílies en cas d’absència d’un alumne. A través dels avisos SMS o les trucades l’escola estableix un diàleg continu amb els pares i mares de l’estudiant quan aquest no assisteix a classe.

Tercera Llengua

Durant aquesta etapa escolar els alumnes són preparats per adquirir el títol certificat d’anglès nivell B1, obligatori per graduar-se a la universitat des de l’any 2015. D’aquesta manera ens comprometem amb les famílies oferint una educació integral i evitant els costos d’acadèmies externes.