A les portes de ser grans professionals.

Auxiliar d’hoteleria: cuina i serveis de restaurant i bar

Aquests estudis et capaciten per preelaborar aliments, preparar i presentar elaboracions culinàries senzilles i assistir en la preparació d’elaboracions més complexes. Assistir a un servei; preparar i presentar begudes senzilles i menjars ràpids, executar i aplicar operacions tècniques i normes bàsiques de manipulació, preparació i conservació d’aliments i begudes.

Aquest estudis tenen una durada total de 925 hores (650 h dels mòduls A i 275 h dels mòduls B), que equivalen a un curs acadèmic.

 • Ensenyament: PFI
 • Titulació: Altres certificats
 • Sistema: LOE
 • Àmbit: Econòmic i empresarial
 • Família professional: Hoteleria i turisme

Serveis en restauració

Aquests estudis postobligatoris et capaciten per preparar i servir begudes i aliments.

Tenen una durada de 2.000 hores (1.650 h lectives en un centre educatiu i 350 h pràctiques en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

 • Ensenyament: Formació Professional
 • Grau: Grau mitjà
 • Titulació: Tècnic/a
 • Sistema: LOE
 • Àmbit: Econòmic i empresarial
 • Família professional: Hoteleria i turisme

Atenció a persones en situació de dependència

Aquests estudis capaciten per atendre les persones en situació de dependència, en l’àmbit domiciliari i institucional, a fi de mantenir i millorar la seva qualitat de vida, fent activitats assistencials, no sanitàries, psicosocials i de suport a la gestió domèstica, i aplicant mesures i normes de prevenció i seguretat i derivant-les a altres serveis quan calgui.

Aquests estudis tenen una durada de 2.000 hores (1.617 h en un centre educatiu i 383 h en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

 • Ensenyament: Formació Professional
 • Grau: Grau mitjà
 • Titulació: Tècnica/a
 • Sistema: LOE
 • Àmbit: Humanístic i social
 • Família professional: Serveis socioculturals i a la comunitat