A les portes de ser grans professionals.

Atenció a persones en situació de dependència

Aquests estudis capaciten per atendre les persones en situació de dependència, en l’àmbit domiciliari i institucional, a fi de mantenir i millorar la seva qualitat de vida, fent activitats assistencials, no sanitàries, psicosocials i de suport a la gestió domèstica, i aplicant mesures i normes de prevenció i seguretat i derivant-les a altres serveis quan calgui.

Aquests estudis tenen una durada de 2.000 hores (1.617 h en un centre educatiu i 383 h en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Preinscripció al curs 2020 de Cicles Formatius de Grau Mig

El Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya estableix que les noves preinscripcions per als estudis superiors a partir de l’any 2019 s’estableixin de manera telemàtica.

Cal preparar aquesta preinscripció a través del portal web del Departament d’Ensenyament i seguir les indicacions que allà apareixen, donat que no s’acceptarà cap sol·licitud presentada als Centres Educatius que no hagi estat tramitada prèviament.

Aquesta presentació telemàtica es realitzarà mitjançant:

  • Certificats digitals d’identificació
  • DNI-e
  • Cl@ve
  • IdCAT Mòbil

* Si no en disposeu actualment de cap de les opcions, les opcions més senzilles son IdCAT Mòbil o bé Cl@ve

 

Recordeu que NO s’acceptarà CAP sol·licitud als centres educatius que no s’hagi tramitat prèviament mitjançant els sistemes de la Generalitat.

Si esteu interessats en sol·licitar una visita concertada, podeu fer-ho mitjançant el nostre formulari prement aquí.

  • Ensenyament: Formació Professional
  • Grau: Grau mitjà
  • Titulació: Tècnica/a
  • Sistema: LOE
  • Àmbit: Humanístic i social
  • Família professional: Serveis socioculturals i a la comunitat