A les portes de ser grans professionals.

Atenció a persones en situació de dependència

Aquests estudis capaciten per atendre les persones en situació de dependència, en l’àmbit domiciliari i institucional, a fi de mantenir i millorar la seva qualitat de vida, fent activitats assistencials, no sanitàries, psicosocials i de suport a la gestió domèstica, i aplicant mesures i normes de prevenció i seguretat i derivant-les a altres serveis quan calgui.

Aquests estudis tenen una durada de 2.000 hores (1.617 h en un centre educatiu i 383 h en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

  • Ensenyament: Formació Professional
  • Grau: Grau mitjà
  • Titulació: Tècnica/a
  • Sistema: LOE
  • Àmbit: Humanístic i social
  • Família professional: Serveis socioculturals i a la comunitat