Emprenedoria a l’escola

“Emprendre a l’Escola” és un projecte dissenyat per fomentar la cultura emprenedora a l’Educació Primària a través de diferents activitats i propostes didàctiques adreçades a l’alumnat. L’objectiu final és desenvolupar hàbits i comportaments emprenedors, facilitant la seva integració social d’una manera eficaç i satisfactòria. “Emprendre a l’escola” situa l’alumnat davant del repte d’haver de crear i gestionar un projecte de manera real a partir d’un treball actiu, cooperatiu i significatiu.

La metodologia es basa en un treball per projectes que consisteix en la simulació de la creació, gestió i organització de cooperatives a l’aula.

Fomentem i desenvolupem

La iniciativa i la creativitat

La flexibilitat i la perseverança

El treball col·laboratiu i en equip

La responsabilitat

La recerca i optimització de recursos com la informació i les tecnologies

La presa de decisions i l’assumpció de risc

La cooperació i la solidaritat

Altres projectes