La música a l’escola

La música és un camí educatiu viu, part fonamental de l’educació integral de la persona. Un camí que educa en valors, crea hàbits i treballa competències. La música aglutina les condicions per un veritable creixement personal, un suport excel·lent per tots els altres ensenyaments.

La filosofia musical de l’escola és la música en sí, per ella mateixa, sense mitjancers teòrics. Es posar en contacte directe el fet musical amb els receptors d’aquest magnífic art: els nostres alumnes, la qual cosa comporta ja d’inici una resposta molt favorable i engrescadora.

El marc de referència de l’ensenyament musical de la nostra escola es la “Pedagogia Musical Activa”.

Altres projectes