Un nou mètode

STEAM és un nou model d’innovació pedagògica i metodològica que vol donar als nois i noies l’oportunitat d’identificar problemes reals, per trobar solucions realistes i acompanyar i conduir el seu propi procés d’aprenentatge.

Aquest nou model utilitza paràmetres com la creativitat, el foment de la curiositat, l’anàlisi personalitzada, l’intercanvi d’idees, el treball en equip i el mètode assaig-error.

 

5 CLAUS D’ÈXIT

 Connexions amb el món real

Projectes rigurosos com a eix central del currículum

Estructura col·laborativa

  Protagonisme de l’alumnat

 Verificació dels resultats i visió crítica

Avatar

Science

Experimentant

L’escola considera vital en el procés d’aprenentatge l’experimentació i la descoberta mitjançant la manipulació i l’assaig-error. És per això que dóna un valor especial a les sessions pràctiques del laboratori i de l’hort, espais de descoberta i de manipulació per als més petits.

Avatar

Technology

Construint

Els estudiants han de desenvolupar diferents projectes tecnològics, alguns de manera individual i d’altres en equip. El nivell de dificultat s’incrementa amb l’edat, però és un al·licient per a ells veure fins on arriba la seva creativitat i les habilitats que poden aconseguir.

Avatar

Engineering

Dissenyant

És l’aplicació de les matemàtiques i el coneixement científic, econòmic, social i pràctic per tal d’inventar, innovar, dissenyar, construir i millorar les estructures, màquines, eines, sistemes, components, materials, processos i solucions.

Avatar

Arts

Expressant plàsticament

Les qualitats crítiques, interpretatives, creatives i expressives que l’educació artística té com inherents en el seu procés d’aprenentatge són fonamentals en el desenvolupament de les persones. La plasticitat de la creació artística fa possible una educació integral des de les arts, facilitant el procés de formació de l’ésser humà des de la infantesa i al llarg de la seva vida.

Avatar

Mathematics

Calculant

L’objectiu de la nostra tasca en el camp de les matemàtiques és vetllar per l’excel·lència acadèmica de cadascun dels alumnes en la mesura de les seves possibilitats i ajudar-los a plantejar i resoldre problemàtiques quotidianes.

5 motius per treballar amb el model STEAM

1. Alfabetització tecnològica
2. Treball per projectes i equips
3. Fer més atractives les àrees de matemàtiques i ciències
4. Constatar que l’enginyeria està present en tots els objectes creats per les persones
5. Trencar estereotips socials

STEAM i robòtica

La introducció de la robòtica a les escoles ha demostrat ser una bona estratègia per treballar especialment la creativitat, l’experimentació, el treball en equip i l’aprenentatge a partir de l’error. Per això, des del curs 2012-2013, l’escola introdueix a les aules el treball amb robots.

Els primers passos els vam fer gràcies als Lego Mindstorms, robots educatius de la marca Lego. I un any més tard vam començar a formar als nostres alumnes en programació amb Scratch, el llenguatge més universal i un dels més versàtils.

La programació és un pas previ necessari perquè acostuma a l’alumnat a un tipus de pensament diferent, a l’exploració dels problemes mitjançant una aproximació diferent.

Els dos projectes, Scratch i Lego Mindstorms tenen el seu origen en el MIT (Massachussets Institute of Technology), líders mundials en la interacció de la tecnologia amb el món educatiu.