Parelles lingüístiques

Intentem incorporar cada dia noves iniciatives properes als projectes d’Aprenentatge i Servei (APS) on el caràcter educatiu del que es fa està íntimament relacionat amb un servei a la comunitat.

Es poden entendre en aquesta línia les nostres parelles lingüístiques, on un alumne amb llengua materna catalana ajuda en l’aprenentatge del català a un nouvingut.

Altres projectes