Formem persones

Un infant no és només intel.ligència i aptituds acadèmiques. Un infant són moltes coses. I tan important és que aprengui a llegir com que sàpiga gestionar les seves emocions, entre moltes altres coses.

A l’escola Cultura Pràctica sabem que, perquè un infant estigui preparat per al futur, és imprescindible treballar tots i cadascun d’aquests aspectes per convertir-lo en una persona completa de dalt a baix.

El nostre projecte educatiu, és un projecte d’innovació pedagògica, i es basa en la gestió de les emocions com a eina d’aprenentatge. Pretén que el dia a dia dels infants sigui un espai de possibilitats i de creixement. Vol descobrir les potencialitats dels alumnes, afavorir les relacions respectuoses, desenvolupar eines per vèncer els obstacles i enfrontar positivament els conflictes i les pors.

El programa parteix de la igualtat d’oportunitats per a tots els alumnes. Busca l’èxit de tots ells i els permet construir el seu futur tant en l’àmbit acadèmic com en l’àmbit de les relacions personals i les emocions. Valorem l’autonomia personal i estimulem el pensament positiu com a mitjans per aconseguir metes personals.

Apreciació

Donar valor al què els infants són, al què fan i a tot allò de positiu que hi ha en l’entorn educatiu.

L’apreciació és un posicionament que ens ha permès crear un clima emocional positiu destinat a ampliar el coneixement personal, potenciar l’empatia i l’equitat en el tracte.

A través d’experiències positives, la visió apreciativa ens permet exercir la nostra llibertat d’una manera serena.

Resilència

Superar les adversitats per tal que els alumnes puguin gestionar les seves emocions i desenvolupar les seves habilitats.

La resilència és la capacitat de saber fer front a les dificultats i sortir-ne enfortit.

Nosaltres l’hem aprofitada per convertir la incertesa en superació, la frustració en compromís i l’error en projecte de millora.

Convivència

Cohesió de tota la comunitat educativa, espais de participació i experiència vital.

Totes les relacions humanes comporten un determinat model de convivència, la nostra fita ha estat aconseguir que aquests models convivencials siguin transformadors, que generin vincles, que afavoreixin conductes positives i que valorin les diferències.

Participació Activa

L’escola progressa curs rere curs en la potenciació de tota la comunitat educativa en la quotidianitat. Per això, potenciem la participació de l’alumnat en la preparació d’activitats i pressa de decisions, facilitem la participació de la resta de membres de la família en activitats habituals i puntuals a les aules.

Amic gran, amic petit

Amic gran, amic petit

Des de fa anys a l’escola hi ha organitzades unes parelles d’alumnes de diferents edats per compartir experiències, jugar i treballar plegats.

Treballem les emocions

Treballem les emocions

A 6è de Primària i al llarg de tota la Secundària recolzem gran part de la nostra tasca d’educació emocional en el treball amb l’aplicatiu Watch2grow (W2G), una eina que fa servir les TIC per gestionar les emocions i prendre consciència de tot el procés emocional.

Avis a l’escola

Avis a l’escola

Al llarg del curs els avis i àvies dels nostres alumnes ens visiten per compartir amb nosaltres les seves anècdotes i vivències, els seus contes i jocs… A l’escola treballem per a crear vies de participació de les famílies en el nostre dia a dia.