Teatre i creacions literàries

El teatre com a eina de treball en equip és molt valuós en la formació dels joves. Millora l’expressió oral i dóna estratègies de comunicació davant del públic.

A la nostra escola des de fa molts anys l’hem introduït en la tasca educativa, potenciant en el nostre alumnat els recursos personals i socials que l’ajudaran a desenvolupar el valor de l’empatia. Aprendre a posar-se en la pell de l’altre i comprendre’l li serà sempre de gran utilitat.

El teatre és un gran suport en el treball de textos i una bona eina per millorar l’expressió oral i la memorització. Com a eina d’expressió és un gran recurs al nostre abast en el que sempre hem cregut. També permet un desenvolupament de la creativitat en la interpretació, tant a nivell individual com col·lectiu, així com també en la recerca i la utilització de l’attrezzo per fer més atractiva la posada en escena.

S’ofereix també una activitat complementària gratuïta com a resposta dels propis estudiants per a alumnat de Secundària, gràcies a la col·laboració del Jaume Gil, director, actor i co-president de la Companyia de Teatre “34 Passes”.

Podeu gaudir d’algunes escenes de teatre al nostre portal específic de teatre a http://www.youtube.com/user/teatrealcultura

Altres projectes